Samorząd Województwa Dolnośląskiego aktywnie włącza się do promocji postaw obywatelskich Dolnoślązaków. Zachęcamy mieszkańców województwa do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w Regionie.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018 znajduje się na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html Zachęcamy do przekazania 1% podatku z rozliczenia PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego z naszego województwa.

Zapraszamy także Państwa do odwiedzania profilu Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na portalu społecznościowym FB – Pozarządowy Dolny Śląsk: https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask/

1 dla Dolnego Śląska_01_