Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych już w sobotę 26 listopada 2016 w Krzyżowej k. Świdnicy! To będzie prezentacja blisko 100 organizacji pozarządowych, konferencja, a także występy artystyczne, to tylko niektóre atrakcje, które będą czekały na wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska.

Już po raz piąty mamy przyjemność zaprosić na Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych znane pod hasłem „Dzień Społecznej Super Mocy!”. Wydarzenie ma na celu promocję dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska, a także integracje sektora publicznego i pozarządowego. W czasie trwania DTOP odbędzie się konferencja pod nazwą „Co nam się udaje i dlaczego?” dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz aktywny obywateli. Konferencja skupiać się będzie wokół szeroko pojętej aktywności obywatelskiej, korzyści wynikających z zaangażowania się w pomaganie i rozwiązywania problemów lokalnych społeczności.

Ramowy plan wydarzenia:

  • 11:00 – 13:00 – Konferencja plenarna pn. Co nam się udaje i dlaczego?
  • 13:00 – 16:00 – Wydarzenia towarzyszące części wystawienniczej (zabawy animacyjne, prezentacje itp.)

Dzień Społecznej Super Mocy_01

Organizatorzy: Organizatorami Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych 2016 jest: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”/Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3.