Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) odwołuje pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 366/3 o pow. 0,0900 ha, poz. rej. G. 5, AM-1, stanowiącej własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW SW1Z/00065392/8, wyznaczony na dzień 4 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie tut. Urzędu Gminy w pok. nr 13.

Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność okazania prawnego przebiegu granic w/w nieruchomości.