W Szkole Podstawowej nr 1 im. B. Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim gościliśmy aktorów Teatru „Inspiracje” z Krakowa.

16 listopada 2017 r. na szkolnej scenie  zaprezentowane zostały spektakle profilaktyczne uczniom kl. I – III  („Kolczasta przyjaźń” i „Prawdziwy skarb”) oraz uczniom  kl. IV – VI („Nad przepaścią”). Odpowiedni nastrój został podkreślony skromną dekoracją oraz dźwiękami poważnej i tajemniczej muzyki, Po każdym przedstawieniu odbyła się prelekcja, pobudzająca do aktywności młodych widzów. Motywami przewodnimi spotkań z uczniami  stały się: przyjaźń – dla grupy młodszych i wolność – dla grupy starszych uczniów szkoły. Zebrani na widowni uczestnicy spektaklu z zaciekawieniem oglądali kolejne sceny, aby następnie wziąć udział w szczerej rozmowie na trudne tematy dotyczące: więzów przyjaźni, różnorodności ludzi, postawy zrozumienia i otwartości dla innych, poznania swoich słabych i mocnych stron, realizacji celów życiowych. Uczyli się akceptacji, zrozumienia, krytycyzmu i asertywności w różnych sytuacjach życiowych.

Kolejne zadanie programu profilaktycznego szkoły zostało zrealizowane w sposób atrakcyjny dla uczniów. Pani Elżbieta Cwek – pedagog szkolny – przy współpracy z  Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamieńcu Ząbkowickim, zorganizowała udane przedsięwzięcie dla dobra uczniów wzrastających ku wartościom we współczesnym świecie pełnym szlachetności, ale także niebezpieczeństw i pokus.

Dorota Twardowska