Barbórka to tradycyjne święto górników obchodzone w Polsce w dniu 4 grudnia, czyli w imieniny patronki górników Św. Barbary z Nokomedii. Św. Barbara jest patronką trudnej pracy.

4 grudnia Barbórkę świętują górnicy węgla brunatnego, geolodzy, pracownicy kopalń rud miedzi, cynku, ołowiu i soli oraz zakładów wydobywczych nafty i gazu, wód leczniczych i termalnych. W Polsce to wyjątkowe święto najhuczniej jest obchodzone na Górnym Śląsku. Zabawy barbórkowe trwają w tym rejonie nawet kilka dni. Obchody święta górników rozpoczynają się uroczystą poranną mszą w kościele lub w cechowni przy figurze św. Barbary. Następnie ulicami miasta zamieszkałymi przez górników oraz ich rodziny przechodzi górnicza orkiestra grając hymn górniczy. Obowiązkowym punktem przemarszu orkiestry górniczej są miejsca zamieszkania dyrekcji kopalni. Taka parada odbywa się z udziałem górników ubranych w galowe mundury oraz czapki z pióropuszami. W Dniu Barbórki podczas uroczystych akademii wręczane są odznaczenia oraz nagrody dla najbardziej zasłużonych przedstawicieli tego zawodu. To dzień spotkań jubilatów i emerytów górniczych.  Podczas święta górników galowe mundury zakładają, nie tylko mężczyźni pracujący w kopalniach, ale także ich żony i dzieci.

Imieniny św. Barbary są dobrym momentem na przybliżenie naszym dzieciom historii tego niezwykłego święta. „Baśniową Krainę” odwiedzili górnicy: Pani Marta i Pan Zenon, którzy bardzo ciekawie opowiedzieli dzieciom jak wygląda dzień pracy górników. O ich wielkiej odwadze oraz o tym jak dużo im zawdzięczamy. Wyświetlili  na dużym ekranie wiele ciekawostek z życia górników. Dzieci zrozumiały, że górnictwo to niezwykle niebezpieczny zawód, któremu należy się wyjątkowy szacunek. Praca górników jest doceniana i szanowana przez całe społeczeństwo. Bardzo dziękujemy Pani Marcie i Panu Zenonowi za poszerzenie naszej wiedzy na temat ciężkiej pracy górników.

Z okazji barbórkowego święta złożyliśmy wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Nadal życzymy, aby Święta Barbara nieustannie otaczała Was i Wasze Rodziny ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego.