Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce.

Organizowany jest przez markę „Puchatek”, we współpracy z Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji oraz wszystkie Kuratoria Oświaty. W programie wzięło już udział ponad milion dzieci. Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze. Każda ze szkół zgłoszonych do programu otrzymuje bezpłatnie specjalne, przygotowane przez metodyków, materiały edukacyjne, na podstawie których realizuje zajęcia o tematyce bezpieczeństwa oraz Certyfikat potwierdzający zaszczytny tytuł przynależności do „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

We wrześniu br. wychowawca pani Barbara Nowaczek przeprowadziła serię zajęć w ramach bezpieczeństwa uczniów klasy I.  Kolejno do klasy zawitał  przedstawiciel Komisariatu Policji, dzielnicowy Pan Damian Bieńko. Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo- profilaktycznego naszej szkoły, a także programu „Akademii Bezpiecznego Puchatka”. Pan Damian przeprowadził zajęcia praktyczne w zakresie bezpiecznego przejścia przez pasy, poruszanie się drogami bez chodnika, a także po zmroku. Na koniec zebraliśmy się wszyscy w klasie gdzie uczniowie mogli zadawać pytania panu dzielnicowemu. Na koniec uczniowie otrzymali książeczki oraz został wręczony certyfikat  „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

pedagog szkolny Milena Skotnicka /wychowawca Barbara Nowaczek / dzielnicowy Damian Bieńko