Rozwijanie twórczości plastycznej należy do podstawowych zadań wychowania plastycznego w przedszkolu. Twórczość ta umożliwia rozwój ważnych predyspozycji psychicznych.

Dzieci z grupy 5-,6-latków, obserwując na spacerach i wycieczkach, co dzieje się w przyrodzie, chętnie podejmowały różnorodne działania plastyczne. Prace te nie tylko wzbogaciły kąciki przyrody w sali, ale też  doskonaliły sprawność manualną, pamięć wzrokową, wyobraźnię przestrzenną, ruchową i kolorystyczną.