.„Nie tylko z książek płynie dobra nauka, z serca nauczać to jest wielka sztuka. Dziś dziękuję Tobie za to, że poukładałeś mi i w sercu i w głowie.”

Cytowana maksyma dobrze oddaje myśli i uczucia, z jakimi przychodzimy do naszych nauczycieli – osobiście lub wspomnieniami. Dzień Edukacji Narodowej, jaki przypada jutro, w istocie obchodzimy codziennie. Nie ma bowiem człowieka, który nie spotkałby w swoim życiu nauczyciela.

Jesteśmy wdzięczni za tę szczególną pracę, jaką Panie i Panowie nauczyciele wykonujecie dla dobrego wykształcenia i wychowania kolejnych pokoleń. Także w naszej gminie cieszymy się Państwa zaangażowaniem w edukację i formację dzieci i młodzieży. Wiemy doskonale jak wiele troski, inwencji i czasu poświęcacie pełnionej wśród nas misji. Dziękujemy także wszystkim pracownikom szkół i przedszkoli oraz osobom wspomagającym te instytucje w sprawnym i skutecznym funkcjonowaniu.

Czuję się zaszczycony tym, że mogę w imieniu całej naszej społeczności wyrazić szacunek, wdzięczność i przekazać życzenia spełniania osobistych i zawodowych planów.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki