Uroczystość Inauguracji Roku Sportowego 2017/2018 odbyła się 29 września 2017 roku. Na uroczystym apelu przygotowanym przez członków Szkolnego Koła Sportowego,  który poprowadziła  Karolina Bierut  uczniowie – sportowcy złożyli ślubowanie o godnym reprezentowaniu szkoły podczas udziału w zwodach sportowych.  Apel olimpijski odczytała Emilia Sowa.

Nauczyciel wychowania fizycznego Tomasz Piwiński podsumował osiągnięcia sportowe z ubiegłego roku szkolnego oraz przedstawił plan Igrzysk Młodzieży Szkolnej na rok szkolny 2017/2018. Otwarcia Roku Sportowego 2017/2018 dokonała dyrektor szkoły Bożena Kołodziej. Apel zakończył się pokazem tanecznym przygotowanym przez uczennice z klas gimnazjalnych.