W Szkole Podstawowej nr 1 jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego podsumowano działania dotyczące bezpieczeństwa, realizowane pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców w ramach programu „Bezpieczna  szkoła”.

Odbył się TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA:

  • poniedziałek – uczniowie klas I – III wykonywali prace plastyczne pod hasłem „Dbamy o własne bezpieczeństwo w czasie wakacji”,
  • wtorek – odbyły się sprawdziany wiedzy i umiejętności w ramach programu Ratowniczek – klasy III i Ratownik – VI,
  • środa – uczniowie w klasach wykonywali gazetki ścienne o tematyce bezpieczeństwa,
  • czwartek – Teatr Kurtyna przygotował dla uczniów spektakl profilaktyczny,
  • piątek – na godzinach wychowawczych przeprowadzono zajęcia na temat „Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia” oraz apel.

W apelu uczestniczył przedstawiciel Policji w Kamieńcu Ząbkowickim, który przekazał wskazówki o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i wspólnie z panią dyrektor Bożeną Kołodziej wręczył karty rowerowe uczniom klas IV, którzy zdali egzamin teoretyczny i praktyczny z wiedzy o ruchu drogowym. Nasze młodsze  koleżanki i  młodsi koledzy w czasie swojej edukacji poznawali zasady udzielania pierwszej pomocy. Uczestniczyli w konkursie „Ratowniczka”. Najlepsi otrzymali dyplomy i certyfikaty RATOWNICZKA oraz dyplomy w konkursie plastycznym. Uczniowie klas IV – VI doskonali umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Ci uczniowie klas szóstych, którzy potrafią udzielić pierwszej pomocy otrzymali CERYTYFIKATY RATOWNIKA. Na zakończenie uczniowie klasy 5a pod kierunkiem pań Elżbiety Dąbrowskiej i Elżbiety Cwek przekazali szereg wskazówek dot. bezpieczeństwa oraz zaśpiewali  rapową piosenkę „Nie bądź gapą”.

Na szczególną uwagę  zasługuje informacja ICE w książce adresowej telefonu, która jest ogólnoświatowym symbolem ratującym życie. W razie potrzeby pozwala ratownikom na zadzwonienie pod wskazany numer i uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanym, takich jak grupa krwi, przyjmowane leki, choroby, problemy ze zdrowiem, alergie itp. Jeśli jest kilka osób, które mogą udzielić informacji na ten temat, ich numery powinny być zapisane jako nazwy kontaktów ICE1, ICE2 itd. Życzymy bezpiecznych wakacji!