Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 261/2017 z dnia 5.09.2017 r. ogłoszono III publiczny przetarg ustny nieograniczony (II odbył się 23.08.2017r.) na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Sławęcin w granicach działki nr 45 o pow. 0,7006 ha, poz. rej. G. 95, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00052305/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej tereny rolnicze (ok. 52%) oraz „MR3.4” o przeznaczeniu tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej (ok. 48%).

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 49.800,00 zł w tym:

– na cele rolne: 6.050,00 zł (kwota zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

– pod zabudowę: 43.750,00 zł + podatek VAT 23%.

  • Minimalne postąpienie wynosi: 500,00 zł
  • Wadium wynosi: 4.980,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2017r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 4.980,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 października 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższe informacje pod nr telefonu: 748162029.

*

Zarządzeniem nr 262/2017 z dnia 5.09.2017 r. ogłoszono III publiczny przetargu ustny nieograniczony (II odbył się 23.08.2017r.) na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 558/2 o pow. 2,2100 ha, poz. rej. G. 338, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065159/3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o przeznaczeniu podstawowym tereny rolnicze.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 72.080,00 zł
  • Minimalne postąpienie wynosi: 730,00 zł 
  • Wadium wynosi: 7.210,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2017r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 7.210,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 października 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższe informacje pod nr telefonu: 748162029.