27 sierpnia 2017 r. za tegoroczne plony dziękowali i się nimi radowali mieszkańcy Sołectwa Starczów i Kamieniec Ząbkowicki 2. Natomiast 2 września 2017 r. spotkaliśmy się na dożynkach gminnych w Sławęcinie. Zaangażowanie w to spotkanie wykazało wiele osób i instytucji, dzień upłynął w fantastycznej atmosferze spotkania mieszkańców naszej gminy i gości, ale również doskonałej wspólnej zabawie. Z kolei 9 września 2017 r. sołectwa Sosnowa, Kamieniec Ząbkowicki 1 i Doboszowice. Tu również dominowało przeżycie wdzięczności za wszystko to, co udało się zebrać. Nie zabrakło oczywiście doskonałej zabawy. 10 września 2017 r. Sołectwo Ożary miało swoje święto plonów, podczas którego był czas na modlitwę, na tradycyjne śpiewy, na rozmowy i miłą zabawę. I wreszcie 17 września 2017 r. na zakończenie serii dożynkowych świąt spotkaliśmy się w Sołectwie Byczeń.

O każdym z tych wydarzeń, wpisanych w dobrą tradycję naszej gminy, najwięcej opowiedzieć mogą organizatorzy. Należą się im słowa uznania i podziękowania za trud włożony w tworzenie warunków do tego, byśmy mieli czas i miejsce na wspólne świętowanie.