Gmina Kamieniec Ząbkowicki jest jednym z 27 dolnośląskich samorządów, które znalazły się na tegorocznej liście gmin, pomiędzy które rozdzielona została pomoc finansowa przeznaczona na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

W ubiegły piątek wójt Marcin Czerniec odebrał z rąk marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego promesę na 20 000 zł. Środki te zostały przyznane na zakup lekkiego wozu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarach. Podczas uroczystości, jaka odbyła się na placu przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu wójtowi towarzyszyli druhowie Mateusz Wolak i Bartłomiej Kilian. Dzięki już pozyskanym środkom z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z udziałem spodziewanego wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz przy wkładzie własnym naszej gminy wynoszącym 150 000 zł, możliwy będzie w niedługim czasie, poprzedzony przetargiem, zakup pojazdu o łącznej wartości 380 000 zł. Będzie to ważne ogniwo wzmacniające potencjał ratowniczy OSP w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.

Wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej (5)