Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 200/2017 z dnia 11.07.2017 r. ogłoszono II publiczny przetargu ustny nieograniczony (I odbył się 30.06.2017r.) na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Sławęcin w granicach działki nr 45 o pow. 0,7006 ha, poz. rej. G. 95, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00052305/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej tereny rolnicze (ok. 52%) oraz „MR3.4” o przeznaczeniu tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej (ok. 48%).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 49.800,00 zł w tym:

– na cele rolne: 6.050,00 zł (kwota zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy       z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.),

– pod zabudowę: 43.750,00 zł + podatek VAT 23%,

Minimalne postąpienie wynosi: 500,00 zł,

Wadium wynosi: 4.980,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 4.980,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 16 sierpnia 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki). Bliższe informacje pod nr telefonu 748162029.