Otrzymaliśmy niezwykłą biografię królewny Marianny Orańskiej. To esencjonalny zapis zdarzeń, które przyprowadziły Mariannę na świat, były jej udziałem lub jakie sama wykreowała. Dzięki temu owoce jej życia podziwiamy do dzisiaj. Premiera polskiego wydania książki miała miejsce w Kamieńcu Ząbkowickim.

Publikację pod wymownym tytułem „Marianna – artystycznie utalentowana i szczodra księżna na Kamieńcu, Reinhartshausen i Voorbugu” prezentował osobiście jej autor Kees van der Leer. Jest profesorem ekonomii i jednocześnie współzałożycielem Orańskiego Towarzystwa Historycznego w Holandii, napisał wiele opracowań historycznych, z których najnowszym jest wspomniana biografia Marianny. Spotkanie promujące pozycję świetnie skomponowaną pod względem treści i niezwykle starannie podaną pod względem edytorskim odbyło się 23 czerwca 2017 r. w centrum konferencyjnym Czerwony Kościółek w Kamieńcu Ząbkowickim.

Zorganizowane zostało wspólnie przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki oraz ząbkowicki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Gospodarzami wydarzenia byli wójt Marcin Czerniec oraz regionalista Jerzy Organiściak. Na prelekcję przybyli goście z Holandii, którzy uczestniczyli w zbieraniu materiałów źródłowych i tworzeniu publikacji. Byli także współpracownicy autora z grona mieszkańców naszego mikroregionu. Konferencja promująca książkę przyciągnęła też inne osoby zainteresowane bogatą i nadal zasługującą na badania przeszłością Kamieńca Ząbkowickiego, a szczególnie postaci Marianny Orańskiej.

Kees van der Leer – o czym sam opowiadał w trakcie prezentacji – zebrał najistotniejsze źródła dotyczące biografii Marianny i wysublimował z nich informacje niebudzące wątpliwości i jednocześnie inspirujące do pogłębiania wiedzy na temat wyjątkowej kobiety. Pochodząc z królewskiej dynastii, zamiast wybrać komfort dopasowania się do dworskich stereotypów, swoimi poczynaniami doprowadziła do ich zanegowania. Postanowiła zmierzyć się z wyzwaniami czasów, w jakich było jej dane żyć. I jak się później okazało, potrafiła nie tylko pokonać przeciwności, ale stworzyła rzeczywistość, która w wielu wymiarach, mimo upływu lat, inspiruje do nieprzeciętności. Marianna nie ograniczyła się bowiem do rozwiązywania skomplikowanych problemów w swoim otoczeniu, ale sięgnęła po marzenia, a właściwie po ich spełnianie. Jednym z rezultatów jej wyjątkowej pracowitości i wizjonerskiego podejścia jest pałac z otaczającym go parkiem w Kamieńcu Ząbkowickim.

Prezentacja książki miała miejsce u stóp pałacu w przestrzeni przez Mariannę wykreowanej, jaka od kilku lat staraniem samorządu Gminy Kamieniec Ząbkowicki jest przywracana do stanu świetności wedle zamysłu Marianny. W swoim wystąpieniu na zakończenie konferencji mówił o tym wójt Marcin Czerniec. Dziękował prof. Keesowi van der Leerowi za fenomenalny wkład pracy w powstanie biografii Marianny Orańskiej i zachęcił do kontynuowania badań nad jej życiorysem oraz dziejami kamienieckiego zespołu pałacowo-parkowego. Wyraził też radość, że do rąk czytelników zamiłowanych w postaci królewny trafia tak znamienite dzieło.

Przybyli na spotkanie mogli też zaopatrzyć się w publikację, a także uzyskać autograf autora. Wypada dodać, iż prof. Kees van der Leer pierwszy egzemplarz osobiście podpisał wraz ze współautorami i przekazał włodarzowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki, za co wójt Marcin Czerniec serdecznie podziękował i wyraził nadzieję na dalsze wspólne działania służące poznawaniu historii i przywracaniu jej skarbów do dawnej świetności. Po prezentacji książki niderlandzcy goście i gospodarze miejsca udali się na przechadzkę po pałacu i parku.