Czy w Twoim otoczeniu jest czysto i estetycznie? Czy jesteś zadowolony z możliwości edukacji czy dostępu do służby zdrowia? W jakim stanie są drogi i chodniki, po których się przemieszczasz? Czy spędzasz wolny czas tak, jak lubisz?

Takie pytania stawia w internetowej ankiecie Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Qwsi”. Za pomocą tej ankiety LGD chce uzyskać odpowiedzi, dzięki którym stowarzyszenie będzie mogło skoncentrować swoją działalność na najbardziej kluczowych elementach, które przyczynią się do poprawy jakości życia. Ankieta jest anonimowa i wystarczy w niej wybierać odpowiedzi zgodne ze swoimi ocenami.

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO ODPOWIEDZI NA ANKIETĘ