30 kwietnia 2015 roku o godzinie 17.00 odbyło się zebranie wyborcze Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Starczów.

W zebraniu uczestniczył wójt Gminy Marcin Czerniec, zastępca wójta Gminy Karolina Sarzyńska, sekretarz Gminy Stanisław Gołębiowski, radna Rady Powiatu Ząbkowickiego Agnieszka Tandereszczak, radny Rady Gminy: Dominik Krekora, Piotr Glina oraz 63 mieszkańców sołectwa Starczów.

Przewodniczącym zebrania został Sołtys Sołectwa Starczów Pan Radosław Myszogląd, który przedstawił swoje sprawozdanie z mijającej kadencji.

Sołtysem został ponownie wybrany Pan Radosław Myszogląd.

W skład Rady Sołeckiej zostały wybrane następujące osoby:

  1. Krzysztof Koleśnik – przewodniczący Rady Sołeckiej,
  2. Arkadiusz Majewski,
  3. Tomasz Dudek,
  4. Ewa Nowak,
  5. Tomasz Gudz,
  6. Mateusz Przybylski,
  7. Ewelina Skiba.