Dzisiaj spotykamy się na kolejnym koncercie IV Bardzkiego Lata Organowego.

Na organach Bazyliki Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny zagra Mariusz Ryś. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na lubelskiej uczelni ukończył także studia doktoranckie. Ma na swoim koncie liczne koncerty, jako solista i kameralista. Jako organista towarzyszył mszy świętej odprawionej przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Sandomierzu 12 czerwca 1999 r. Sprawuje kierownictwo artystyczne Międzynarodowych Koncertów Organowych w Tarnobrzegu i Wieczorów Organowych w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu. Jest organistą Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej OO. Dominikanów w Tarnobrzegu, członkiem Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Diecezji Sandomierskiej i wykładowcą Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Sandomierzu. Jest powoływany na konsultanta w zakresie budowie nowych i konserwacji zabytkowych organów. Za działalność artystyczną i upowszechnianie kultury na terenie województwa podkarpackiego był wielokrotnie odznaczany i nagradzany.

Drugim wykonawcą tego wieczoru będzie zespół „Reborn” w składzie: Maria Pomianowska, Aleksandra Kauf, Iwona Rapacz i Patrycja Napierała. Zespół „Reborn” prezentuje nieznane dotąd brzmienia w muzyce. Wynikają one z barwy dźwięku odtworzonych dawnych instrumentów polskich. Koncerty stanowią niepowtarzalną okazję usłyszenia brzmienia wymarłej tradycji. W składzie zespołu znajdują się wybitni artyści grający na zrekonstruowanych fidelach kolanowych: suce biłgorajskiej, suce mieleckiej, fideli płockiej oraz suce basowej. Podczas koncertu usłyszymy unikalne zabytki polskiej literatury muzycznej: ludowej i dworskiej, a także współcześnie skomponowane utwory nawiązujące do źródeł muzyki indyjskiej. Maria Pomianowska – multiinstrumentalistka, rekonstruktorka polskich instrumentów strunowych, podkreśla, że „klimaty tradycyjnej muzyki polskiej, echo melodii perskich i indyjskich, rytmy Bliskiego czy Dalekiego Wschodu – odcisnęły się na moim sercu jak pieczęć. Trzydzieści lat podróży po wszystkich kontynentach z sukami i fidelami uświadomiło mi, że te proste staropolskie instrumenty potrafią rozmawiać we wszystkich językach świata. Posłuchajcie ich odrodzonego dźwięku!”.

Drugi koncert IV Bardzkiego Lata Organowego odbędzie się w piątek 21 lipca 2017 r. o godz. 19:00 w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie.

Bardzkie Lato Organowe dzisiaj kolejny koncert