Już 16 września 2017 r. sympatycy aktywnego trybu życia wyruszą malowniczą trasą liczącą 10 i 5 km po zespole pałacowo-parkowym w przepięknej scenerii Pałacu Marianny Orańskiej, by spotkać się na mecie usytuowanej przy Domu Rządcy – zabytkowym budynku z 1865 r. w towarzystwie okazałej fontanny.

Celem nowej imprezy biegowej jest popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej, promocja zdrowego i sportowego trybu życia, krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży i osób dorosłych. Oraz promocja Kamieńca Ząbkowickiego jako miasta przyjaznego sportowcom.

Organizatorzy zapanowali szereg niespodzianek i atrakcyjnych nagród dla wszystkich uczestników biegu. Szczegóły i zapisy na stronie www.ultimasport.pl. Patronem biegu „Szlakiem Marianny Orańskiej” jest Marcin Czerniec – wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Organizatorem biegu są: Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Złotostocka 27, tel. 748173031, 602756152, mail: gcikamzab@o2.pl oraz Iwona Kulińska-Pietrzak Gimnazjum Publiczne im. A. Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim – Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim, tel. 789136855, 501134875 mail: iwona513@onet.eu

Bieg odbędzie się w sobotę 16 września 2017 r. na terenie parku, wokół wspaniałej, neogotyckiej rezydencji wzniesionej na wzgórzu zamkowym w Kamieńcu Ząbkowickim, która wybija się ponad wierzchołki drzew, a jej cztery okrągłe, ceglane wieże są widoczne już z daleka. Start: godz. 11:00 – Dom Rządcy przy zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim. Zgłoszenia w godzinach 8:30 -10:30. Długość trasy 10 i 5 km.

Bieg Szlakiem Marianny Orańskiej weź udział_01