Ostatnie przed wakacjami spotkanie z rodzicami miało miejsce 25 maja br. Pani Dyrektor Bożena Kołodziej zaprosiła wszystkich do sali gimnastycznej, gdzie wraz z Radą Rodziców przedstawiła pracę szkoły. Głównym tematem spotkania było jednak obejrzenie filmu na temat cyberprzemocy.

To trudny i ważny temat, zwłaszcza przed wakacjami i szkoła podaje rodzicom receptę na rozwiązanie problemu. Również w materiałach zamieszczonych na szkolnej stronie internetowej. Po spotkaniu ogólnym rodzice spotkali się z wychowawcami, aby omówić wyniki w nauce i zachowanie swoich dzieci. Rozmowy dotyczyły też wdrażanego e-dziennika. Przed nami tylko kilka tygodni pracy, ale za to bardzo intensywnej. Wszystkim życzymy powodzenia.