We Wrocławiu odbył się XIII Finał Dolnośląski  Konkursu Bezpieczeństwa „Uczę się bezpiecznie żyć” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP  Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Główni organizatorzy konkursu to: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Policji, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Uniwersytet Wrocławski, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

W finale, który miał miejsce 10 maja 2017 r. Gimnazjum w Kamieńcu Ząbkowickim reprezentowała Olga Zając, która była najlepszą zawodniczką  w wałbrzyskim  finale strefowym. W finale wojewódzkim zajęła V miejsce  wśród 13. uczestników z czterech stref. Uczennicę do konkursu przygotowywali: Anna i Piotr Jabłońscy.

Konkurs obejmował zagadnienia:

  • – edukacja ekologiczna
  • – pierwsza pomoc
  • – bezpieczeństwo w ruchu drogowym
  • – ochrona przeciwpożarowa
  • – ochrona przeciwpowodziowa
  • – bezpiecznie z prądem
  • – bezpiecznie na kolei
  • – bezpieczeństwo dnia codziennego
  • – turystyka i rekreacja
paj.