Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 134/2017 z dnia 17.05.2017 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 558/2 o pow. 2,2100 ha, poz. rej. G. 338, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065159/3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o przeznaczeniu podstawowym tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 72.080,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi: 730,00 zł, 

Wadium wynosi: 7.210,00 zł.

Przetarg odbędzie się 23 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 7.210,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do 16 czerwca 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższe informacje pod nr telefonu 748162029.