Pierwszy dzień wiosny, czy 21 marca w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II był Dniem Samorządności.

Najpierw wszyscy uczniowie spotkali się na apelu, podczas którego dyrektor szkoły Pan Arkadiusz Albrecht przekazał symboliczny ołówek przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Aleksandra Janik z radością i dumą objęła funkcję dyrektora szkoły i wraz z Emilią Łukasik przedstawiła nową, młodą, pełną entuzjazmu kadrę pedagogiczną. Uczniowie klasy szóstej starali się jak najlepiej wcielić w role nauczycieli. Z dużym zaangażowaniem prowadzili lekcje, na które byli bardzo dobrze przygotowani. Postarali się również o różne atrakcje, takie jak słodkie upominki, ciekawe gry i zabawy integracyjne. Ważnym akcentem tego dnia było także radosne przywitanie wiosny kolorowymi strojami oraz maikami-gaikami pod opieką młodych nauczycieli.

Mamy wielką nadzieję, że wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni i zapamiętają Dzień Samorządności na bardzo długi czas.

Julia Nowakowska (klasa IV), Manuela Siwak (klasa VI) pod opieką Alicji Walerian