W Gimnazjum Publicznym im. A. Mickiewicza zostały zrealizowane warsztaty dla nauczycieli na temat: „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”.

Zadanie zostało sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamieńcu Ząbkowickim. Psycholodzy – trenerzy umiejętności psychospołecznych: Marta Kłoszewska, Dawid Goździkowski i Grzegorz Kruk przeprowadzili zajęcia w ciągu trzech spotkań (27.01.2017 r., 20-21.03.2017 r.).

Profesjonalny, rzetelny przekaz wiedzy teoretycznej i praktycznej,  wysokie umiejętności  oraz doświadczenie trenerów w zakresie tematyki szkolenia spotkały się z wysoką oceną wszystkich uczestników warsztatów. Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie nauczycieli w  twórczej realizacji działań dotyczących: porozumiewania się z uczniem w sytuacjach konfliktowych za pomocą komunikatu „Ja”, konstruowania rozmowy interwencyjnej i udzielania informacji zwrotnej z wykorzystaniem poznanych form i metod. Z całą pewnością uczestnictwo w warsztatach to ważne i potrzebne doświadczenie w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców.

Dorota Twardowska