Była mowa o tym, że „nie tylko wyborcy, ale i Bóg będzie rozliczał polityków z tego jak służą ludziom”; o tym, że każda władza „ma boskie pochodzenie, ale dotyczy to konstrukcji systemu społecznego”; i o tym, że „geotermia jest dla samorządów szansą na tanią i bezpieczną dla środowiska energię”. Było też spacer po parku, zwiedzanie pałacu, otwarcie nowej wystawy i koncerty plenerowe. To – w największym skrócie – przebieg II Forum Samorządowego, które tydzień temu miało miejsce w Kamieńcu Ząbkowickim.

Poprzednie takie wydarzenie odbyło się rok temu na zaproszenie prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja w nowoczesnym centrum konferencyjnym „Stara Kopalnia”. Tym razem zapraszającym był wójt Marcin Czerniec. Patronem obu wydarzeń był Biskup Diecezji Świdnickiej ks. prof. Ignacy Dec, a organizatorem Duszpasterstwo Parlamentarzystów i Samorządowców Diecezji Świdnickiej. Motywem przewodnim spotkania była idea Papieża Franciszka: „Służba to praca wszystkich dla wszystkich”.

Pierwszym punktem programu była Msza św. koncelebrowana w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wszystkich przybyłych powitał ks. proboszcz Wojciech Dąbrowski – dziekan Dekanatu Kamienieckiego. W homilii wygłoszonej w trakcie Mszy św. Ksiądz Biskup Ignacy Dec powiedział m.in.: „Każdy samorządowiec powinien czuć się jako sługa społeczności, przez którą został wybrany, i zabiegać o dobro wspólne. Oczywiście pojawiają się pokusy, by tę władzę sprawować z korzyścią dla siebie. Dobry samorządowiec powinien jednak je oddalać, pamiętając, że powinien służyć obywatelom.” Dodał także: „Politycy działają częstokroć wiedząc, że będą rozliczani przez wyborców. Powinni pamiętać, że przede wszystkim Bóg będzie ich rozliczał!”. Na zakończenie liturgii, za obecność i budowanie fundamentów pod wspólnotę osób zaangażowanych w życie publiczne, podziękował ks. dr Sławomir Augustynowicz – diecezjalny duszpasterz parlamentarzystów i samorządowców. Do udziału w dalszym programie konferencji zaprosił wszystkim obecnych Marcin Czerniec – wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W centrum konferencyjnym „Czerwony Kościółek” miała miejsce część robocza Forum. Prowadził ją ks. dr Sławomir Augustynowicz, a pierwszym prelegentem był ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik – biblista z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Tematem pasjonującego referatu było „Boskie pochodzenie władzy”. Główną konkluzję można ująć w stwierdzeniu, że zamysłem Stwórcy jest, by zwornikiem życia każdej ludzkiej społeczności była władza. Nie oznacza to natomiast przypisywania „boskiej mocy” konkretnym władcom. Drugie wystąpienie za temat miało „geotermię jako szansę dla samorządów”, a referentem był dr inż. Piotr Długosz, który jest uznanym w Polsce praktykiem przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem i eksploatacją energii geotermalnej. Na slajdach można było zobaczyć najważniejsze informacje dotyczące potencjału i technologii związanych z geotermią w Europie i Polsce. Oba wystąpienia, choć bardziej drugie ze względu na praktyczne znaczenie, wywołały dyskusję i pytania stawiane publicznie, a potem w kuluarach. Warto w tym miejscu dodać, że wśród gości Forum byli reprezentujący wałbrzyski okręg wyborczy posłowie Michał Dworczyk i Ireneusz Zyska oraz senator Wiesław Kilian. Administrację rządową reprezentował wicewojewoda dolnośląski Kamil Zieliński. Wśród samorządowców byli obecni m.in.: prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, burmistrz Szczawna Zdroju Marek Fedoruk, burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa, burmistrz Głuszycy Roman Głód, starosta wałbrzyski Jacek Cichura, wicestarosta ząbkowicki Mariusz Szpilarewicz, wójt Stoszowic Paweł Gancarz, wiceburmistrz Niemczy Kazimierz Figzał, Andrzej Kardaś – przewodniczący Rady Miejskiej Barda, Wojciech Maj – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich oraz wielu radnych reprezentujących wiele gmin i wszystkie powiaty z terenu Diecezji Świdnickiej. Jednym z wątków poruszanych jeszcze w trakcie konferencji w centrum „Czerwony Kościółek” były kolejne inicjatywy mające na celu integrowanie środowiska parlamentarzystów i samorządowców w Diecezji Świdnickiej.

Trzecia część forum miała charakter integracyjny. Zaczęło się od spaceru rewitalizowanym parkiem. Następnie uczestnicy Forum dotarli do Pałacu Marianny Orańskiej – jednego z największych w Polsce tego typu obiektów. Tam po krótkiej prezentacji przez przewodnika miała miejsce ceremonia otwarcia nowej stałej wystawy poświęconej dziejom kamienieckiego pałacu. Należy dodać, że od 2012 r., kiedy Gmina Kamieniec Ząbkowicki odzyskała władztwo nad tym cennym zabytkiem, trwają nieustanne prace zabezpieczające i konserwatorskie. Gmina Kamieniec Ząbkowicki, dzięki pozyskiwanym dotacjom i z własnego budżetu, podejmuje olbrzymi wysiłek, aby przywrócić pałac do stanu świetności sprzed dewastacji dokonanej przez wojska sowieckie po II wojnie światowej. Wielu gości było później obecnych na koncertach muzyki hiszpańskiej i operetkowej, jakie odbyły się po południu na tarasach pałacowych w ramach III Pożegnania Lata z Marianną Orańską (kliknij i zobacz relację z tego wydarzenia).

Uczestnicy II Forum Samorządowego byli pod wielkim wrażeniem miejsca i gościnności oraz doskonałej organizacji sympozjum. Była to także świetna okazja do promocji Pałacu Marianny Orańskiej i innych atutów Gminy Kamieniec Ząbkowicki.