Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim włączyli się po raz pierwszy do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.

Mając na uwadze hasło tegorocznej edycji „Razem zmieniamy internet na lepsze” w szkole 7 lutego 2017 r., jak również i w kilku innych dniach odbyły się konkursy, prezentacje, lekcje i różne spotkania, których celem było podkreślenie roli każdego użytkownika sieci w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online.

Uczniowie zarówno klas starszych, jak i młodszych zaangażowali się w „rywalizację na obrazy”,  rozmowy o złych i dobrych zachowaniach w sieci, pogadanki i konkursy na temat zasad bezpiecznego korzystania z zasobów internetu, gier i zabaw umieszczonych w sieci. Uczestnicy przedsięwzięcia z zaciekawieniem uczyli się, w jaki sposób reagować w sytuacji zagrożenia, a także gdy są świadkami krzywdy innych. Wykonali również kolorowe, bardzo pouczające plakaty, gazetki i komiksy pod takimi hasłami, jak: „Nie wchodź na niedozwolone dla Twojego wieku strony”, „Nie ufaj osobom poznanym w sieci”, „Zasady bezpiecznego korzystania z internetu”, „Kodeks właściwych zachowań w internecie”. Wymyślili też ciekawe hasła, wiersze i rymowanki, które są cennymi wskazówkami, jak ustrzec się niebezpieczeństw czyhających na użytkowników internetu.

Mamy nadzieję, że wystawa prac uczniów na szkolnym korytarzu, jak i artykuły na temat Dnia Bezpiecznego Internetu na szkolnej stronie internetowej oraz na stronie internetowej naszej gminy przyczynią się do szerokiej popularyzacji zasad właściwego zachowania w internecie.

Uczennice klasy IV: Hanna Stuglik oraz Julia Nowakowska
pod opieką pań: Alicji Walerian, Mileny Skotnickiej, Teresy Gembary