„Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym…” – Święty Jan Paweł II

W lutym 2017 roku z okazji Walentynek Samorząd Uczniowski zorganizował tradycyjną „Pocztę Walentynkową”. W dużej, kolorowej skrzynce pocztowej pojawiły się wykonane przez uczniów bardzo pomysłowe, miłe i sympatyczne kartki walentynkowe. Jeszcze przed feriami zimowymi przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli je adresatom. Niektórzy byli bardzo zaskoczeni, ale wszyscy cieszyli się i mieli nieprawdopodobnie zadowolone miny. Choć od akcji minęło już nieco czasu, to nadal pozostają miłe wspomnienia z dnia poczty z sercem.

Aleksandra Janik  przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego   pod opieką Alicji Walerian