Za nami kolejny już udany wyjazd naszych uczniów na krytą pływalnię do Kłodzka w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Pływanie jest jednym ze sportów wszechstronnie rozwijających organizm. Ruch w wodzie pomaga harmonijnie kształtować ciało, przeciwdziała wadom postawy i otyłości. Zwiększa wydolność organizmu. Zajęcia na basenie mają pomóc opanować sztukę pływania, przełamać lęk przed głęboką wodą, wdrożyć uczniów do zachowania ostrożności podczas pobytu nad zbiornikami wodnymi. Mają również rozbudzać zainteresowania uczniów, pomagać przezwyciężać własne słabości i uwierzyć we własne siły, wskazywać atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu.

Wyjazd zorganizowała Pani Iwona Kulińska-Pietrzak, natomiast dodatkową opiekę nad młodzieżą sprawował Pan Dariusz Zając. Uczniowie z wielką ochotą korzystają z tego typu zajęć, mają możliwość podszkolić swoje umiejętności pływackie, korzystają również z gier i zabaw integracyjnych na basenie. W drodze powrotnej, uczniowie odwiedzili – zgodnie ze zwyczajem –  restaurację McDonald’s.

I.K-P