Fundacja „RAZEM”  rozpoczyna  na terenie powiatu ząbkowickiego realizację współfinansowanego ze środków Unii  Europejskie  w ramach EFS projekt „Program rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu ząbkowickiego”.

Zadaniem projektu jest aktywizacja zawodowa 32 osób bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym 17 kobiet)  oraz aktywację społeczną  110 osób (w tym  65 kobiet) z  niepełnosprawnościami  zamieszkujących powiat ząbkowicki. W projekcie zaplanowano  realizację bezpłatnych usług asystenckich dla osób  z niepełnosprawnościami  przez  okres 14 miesięcy oraz jako element  towarzyszący przedmiotowemu wsparciu  działania:

  • przygotowanie grupy 32 osób do pełnienia funkcji asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością  (gwarantujemy zatrudnienie na lokalnym rynku pracy),
  • świadczenie osobą z niepełnosprawnością poradnictwa dostosowanego do indywidualnych potrzeb,
  • świadczenie usług  związanych z wypożyczaniem sprzętu rehabilitacyjnego,
  • zapewnienia osobą  z niepełnosprawnościami możliwości skorzystania z  transportu  jak i z dowozu lekarstw.

Dodatkowe informacje   można uzyskać  dzwoniąc  na nr tel. 746663006.

Bądź pomocny dla innych_01

Bądź pomocny dla innych_02