Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 1/2017 z dnia 12.01.2017 r. ogłoszono II publiczny przetargu ustny nieograniczony (I odbył się 08.12.2016r.) na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 614/1 o pow. 0,3387 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR2.2” o funkcji podstawowej tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 33.020,00 zł + VAT 23%,

Minimalne postąpienie wynosi: 340,00 zł,

Wadium wynosi: 3.310,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 3.310,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 21 lutego 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki). Bliższe informacje pod nr telefonu: 748162029.

*

Zarządzeniem nr 2/2017 z dnia 12.01.2017 r. ogłoszono II publiczny przetargu ustny nieograniczony (I odbył się 08.12.2016r.) na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 614/3 o pow. 0,4472 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR2.2” o funkcji podstawowej tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego. Przez teren działki przebiega napowietrzna sieć energetyczna oraz znajduje się słup energetyczny.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 42.610,00 zł + VAT 23%,

Minimalne postąpienie wynosi: 430,00 zł,

Wadium wynosi: 4.270,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 4.270,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 21 lutego 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki). Bliższe informacje pod nr telefonu: 748162029.