Bliskim Pana

Marka Błażejewskiego

składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia

z powodu Jego śmierci.

Nasz kolega, wychowawca wielu pokoleń uczniów

pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy

Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim