Uczniowie Gimnazjum Publicznego w Kamieńcu Ząbkowickim kolejny rok kontynuują zajęcia nauki i doskonalenia jazdy na nartach w Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój.

Organizatorem wyjazdów młodzieży jest Pani Iwona Kulińska-Pietrzak, opiekę medyczną sprawuje pan Dariusz Czarnecki – ratownik medyczny, a  opiekę nad uczniami dodatkowo sprawują pani Anna i Piotr Jabłońscy. Uczniowie pod okiem instruktorów,  realizują projekt ,,Narty Dzieciom”,  którego ideą  jest udostępnienie aktywnego wypoczynku na ekskluzywnym poziomie połączonym ze zdobyciem trudnej umiejętności jazdy na nartach dla każdego dziecka a  przede wszystkim dla tych, które nigdy nie miały nart na nogach.

9 stycznia 2017 r. uczniowie spędzili cały dzień w stacji narciarskiej ucząc się i doskonaląc swoje umiejętności jazdy na nartach pod okiem doświadczonych instruktorów. Każde z dzieci otrzymało kompletny sprzęt narciarski i gorący posiłek. Wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do domów, ciesząc się z nowo zdobytych doświadczeń i umiejętności.