Po raz kolejny w Gimnazjum Publicznym im. Adama Mickiewicza został przeprowadzony ogólnopolski projekt CEO „Młodzi głosują, wybory prezydenckie 2015”.

Prace nad projektem uczniowie rozpoczęli od zebrania pomysłów. Na cotygodniowych spotkaniach realizowali wcześniej ustalone cele. Na korytarzu szkolnym pojawiły się dwie gazetki. Pierwsza przedstawiała wszystkich prezydentów RP od 1918 r. do czasów współczesnych oraz informacje na temat zadań prezydenta wynikających z Konstytucji RP. Druga przedstawiała wszystkich kandydatów na prezydenta w tegorocznych wyborach oraz ich poglądy. W ramach projektu przeprowadzono wewnątrzszkolny konkurs na plakat, ciekawe plakaty zostały rozwieszone. W klasach drugich i pierwszych uczniowie przeprowadzili lekcje dotyczące wyborów, podczas których opowiadali o kandydatach, zadaniach i funkcjach prezydenta RP oraz o systemie wyborczym. Odbyły się dyskusje o tym, jak ważną osobą w państwie  jest prezydent i jak istotne jest wybranie odpowiedniego człowieka na to stanowisko. Członkowie projektu rozdali również w swoich miejscowościach ulotki zachęcające do czynnego udziału w głosowaniu.

Kulminacją projektu były wybory, w których uczniowie oddali swój  głos na wybranego przez siebie kandydata. Wyniki głosowania zostały umieszczone na platformie internetowej CEO, a zbiorcze wyniki będą tam opublikowane 10 maja 2015 r. Koordynatorem projektu była Pani Małgorzata Wrońska, która wspierała uczniów w ich pracach.