Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki odbyło się 23 listopada 2016 r.

Porządek obrad przewidywał: spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Zespołu Doradców, podsumowanie prac wykonywanych w ramach robót publicznych oraz plan zimowego utrzymania dróg. Oglądając – dostępny na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki – zapis video otrzymujemy obiektywną informację o przebiegu prac radnych i wiedzę o poruszanej w trakcie obrad tematyce.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki