Dolnośląskie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) zapraszają organizacje pozarządowe na kolejne tematyczne spotkanie informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami”. Spotkania odbędą się 7 grudnia 2016 roku we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.

Podczas spotkania w Wałbrzychu, zostaną przedstawione możliwości pozyskania dofinansowania w 2017 r.:

  • na projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020,
  • na projekty dofinansowane z krajowych programów operacyjnych, w tym z programu operacyjnego Interreg V A Polska – Czechy.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Informacja o tym spotkaniu została już upubliczniona na stronach: Ministerstwa Rozwoju (portal dotyczący funduszy unijnych) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/sroda-z-funduszami-5/

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2016 r. w Wałbrzychu w siedzibie Ratusza Miejskiego przy Pl. Magistrackim 1 (II piętro, sala 26) w godzinach od 10:00 -13.00.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 746655172 lub 173. Szczegółowe informacje na temat spotkań są dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl lub w dolnośląskich Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Zapraszamy do udziału!

Środa z Funduszami_02