W związku z planowanymi na początku przyszłego roku naborami wniosków na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w ramach PROW 2014 – 2020, Stowarzyszenie LGD „Qwsi” zaprasza wszystkich zainteresowanych (potencjalnych beneficjentów) na indywidualne konsultacje w zakresie prawidłowego przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. 

Konsultacje odbędą się w każdej gminie należącej do Stowarzyszenia LGD „Qwsi”. Szczegóły dotyczące miejsca i terminu indywidualnych konsultacji znajdują się na plakacie. Konsultacje w Kamieńcu Ząbkowickim odbędą się w środę 7 grudnia 2016 r. w godz. 9:00 – 14:00 w Urzędzie Gminy.

Indywidualne konsultacje z wnioskodawcami