Centrum Integracji Społecznej w Kamieńcu systematycznie realizuje zadania służące mieszkańcom całej naszej Gminy. To jedyna taka inicjatywa w Powiecie Ząbkowickim, dzięki której osoby wcześniej poszukujące pracy, otrzymują nie tylko wsparcie ze strony samorządu, ale też mają swój konkretny wkład w poprawę estetyki otaczającej nas przestrzeni.

Jednym z wykonanych ostatnio zadań było uporządkowanie skwerku położonego w centralnej części wsi Byczeń. Pracami objęto przede wszystkim miejscowy plac zabaw. Warto też zwrócić uwagę, że teren, o jakim mowa, przylega do trasy przelotowej, a więc jego wygląd niewątpliwie wpływa na opinie o naszej Gminie. Pracownicy CIS będą docierać do kolejnych tego typu miejsc, które wymagają szczególnego zadbania.