Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich informuje, że od 19 września br. prowadzona jest ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna pod hasłem „Weź paragon i zabierz go ze sobą”.

Akcja skierowana jest do ogółu konsumentów i podatników, ze szczególnym naciskiem na kierowców oraz przedsiębiorców działających w sektorze paliw płynnych i związana jest z coraz częstymi sygnałami o nadużyciach występujących na stacjach paliw. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na prawidłowe postawy i zachowania kierowców na stacjach paliw, które winny skutkować nie tylko przyjęciem paragonu fiskalnego, czy też poproszenie o niego w sytuacji, gdy go nie otrzymamy po zakupie paliwa, ale także zabraniem go ze sobą.

Jedną z najczęstszych nieprawidłowości jest niewydawanie paragonu fiskalnego nieuważnemu klientowi lub zbieranie nieodebranych przez klienta paragonów fiskalnych. Proceder ten może mieć dalsze konsekwencje polegające na wystawianiu tzw. „pustych” faktur na podstawie niewydanych lub nieodebranych paragonów fiskalnych. Uczestniczą w nim zarejestrowane i legalnie działające podmioty. „Puste” faktury to faktury niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, mające na celu m.in. zawyżenie kosztów w działalności gospodarczej oraz zwiększenie podatku naliczonego. Dokumenty te następnie są przekazywane „umówionym” podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w celu wygenerowania niemających odzwierciedlenia w rzeczywistości kosztów działalności, a także nienależnego podatku naliczonego.

Wystarczy, że każdy tankując paliwo zabierze ze sobą paragon fiskalny a zapobiegnie takiej sytuacji.

Gdy tankujesz paliwo:

  1. Weź paragon ze sobą – paragon za Twoje zakupy zostawiony na stacji paliwowej lub wyrzucony do kosza na terenie stacji, może zostać wykorzystany do wystawienia tzw. „pustej” faktury VAT.
  2. Zwróć uwagę czy dostałeś paragon fiskalny – biorąc go wspierasz uczciwą konkurencję, masz pewność, że sprzedawca odprowadził należny podatek VAT i przyczyniasz się do zmniejszenia szarej strefy.
  3. Stwierdzisz, że sprzedawca nie wydaje paragonów lub zbiera wystawione i nieodebrane paragony fiskalne zgłoś te nieprawidłowości pod bezpłatny numer infolinii: 800 807 007 lub na adres email: powiadom_podatki@mf.gov.pl które są przeznaczone m.in. do zgłaszania nadużyć występujących na stacjach paliw.

Więcej o akcji: Weź paragon ze sobą

Weź paragon ze sobą_01