W październiku zebrały się dwie komisje Rady Gminy. Poprzez You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki można zapoznać się z przebiegiem obu posiedzeń.

Podczas obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego dokonana została ocena funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przedmiotem dyskusji był także przebieg tegorocznego sezonu turystycznego i realizacja kalendarza imprez na rok bieżący. Radni odbyli to posiedzenie 19 października 2016 r.

W trakcie posiedzenia, które odbyło się 26 października 2016 r. radni – członkowie Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej zajmowali się kwestią windykacji należności podatkowych za pierwsze półrocze bieżącego roku. Ponadto analizowali wykorzystanie środków budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz środków pozyskanych na finansowanie prac remontowo-renowacyjnych w obrębie zespołu pałacowo-parkowego.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki