Ten, co najpierwej ujrzał światło wiary,

Niosąc zbawienie ludowi i sobie,

Syt lat i chwały już Mieczysław Stary

Legł w Piastów grobie.

Wychowan w dzielnych wojowników gronie,

Straszny sąsiadom, dla poddanych dobry,

Koroną okrył młode skronie

Bolesław Chrobry.

Wierszem Juliana Ursyna Niemcewicza uczniowie rozpoczęli obchody Dnia Patrona – Dnia Samorządności. Po uroczystym apelu, podczas którego Samorząd Uczniowski złożył ślubowanie, klasy szóste zajęły miejsce swoich  nauczycieli i prowadziły lekcje oraz dbały o porządek w szkole. Ta lekcja dorosłości wypadła bardzo dobrze. Uczniowie zdobyli nowe doświadczenia, nauczyciele zobaczyli swoich wychowanków z zupełnie innej strony.

W części artystycznej uczniowie przedstawili sceny z życia króla Bolesława Chrobrego. Tym razem uwaga została skupiona na kobietach z otoczenia władcy. Uczennice w pięknych strojach z epoki odgrywały role Dobrawy, Ody, Regelindy i żon Chrobrego. W otoczeniu rycerzy, przy wsparciu chóru szkolnego  „Melodyjka” prezentowały się wspaniale i skupiały uwagę uczniów. Żyjemy jednak w czasach współczesnych i jak podsumowała dokonania patrona szkoły najmłodsza uczennica biorąca udział w przedstawieniu: Postępowanie Chrobrego dla nas uczniów jest wzorem do naśladowania, ale naszą walką jest zdobywanie rzetelnej wiedzy, ale nie  mieczem, tylko otwartym umysłem.”