Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki to nie tylko obrady podczas sesji, ale także praca w komisjach merytorycznych.

Na kanale You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki można już obejrzeć relacje video z obrad poszczególnych komisji, jakie odbyły się w listopadzie 2015 r. Są to zapisy z dwóch posiedzeń Komisji Rewizyjnej (16 i 17 listopada) oraz Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej (18 listopada) i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego (18 listopada). Zachęcam do obejrzenia tych video-protokołów i zapoznania się z pracą naszych radnych.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki