W Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się uroczystość inauguracji roku sportowego 2016/2017.

Uroczysty apel z tej okazji miał miejsce 23 września 2016 r. i został przygotowany przez członków Szkolnego Koła Sportowego. Ceremonię poprowadził Kamil Kukla. Uczniowie – sportowcy złożyli ślubowanie o godnym reprezentowaniu szkoły podczas udziału w zawodach sportowych. Apel olimpijski odczytała Emilia Sowa.

Nauczyciel wychowania fizycznego Tomasz Piwiński podsumował osiągnięcia sportowe z ubiegłego roku szkolnego oraz przedstawił plan Igrzysk Młodzieży Szkolnej i rozgrywek międzyklasowych SIS na rok szkolny 2016/2017. Oficjalnego otwarcia Roku Sportowego 2016/2017 dokonała dyrektor szkoły Bożena Kołodziej.