Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki w roku 2020.

  • Na zadanie Nr 1:

wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, w dyscyplinie piłka nożna w Gminie Kamieniec Ząbkowicki,

Ofertę złożyło Stowarzyszenia Kultury Fizycznej GLKS „Zamek” Kamieniec Ząbkowicki,   

W ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 62,25 pkt. – przyznano dotację w wysokości 80 000,00 zł.

  • Na zadanie Nr 2:

wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Byczeń

Ofertę złożyło Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy SPARTAKUS Byczeń

W ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 58,5 pkt – przyznano dotację w wysokości 15 000,00 zł

  • Na zadanie Nr 3:

wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej
i sportu w dyscyplinie turystyka piesza i kolarstwo sportowo-turystyczne.

Ofertę złożyło Stowarzyszenia Kultury Fizycznej RKS KROSS Byczeń.

W ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 73 pkt – przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł

  • Na zadanie Nr 4:

wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej
i sportu w dyscyplinie piłka siatkowa – sekcja żeńska.

Ofertę złożyło Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Iskra” Kamieniec Ząbkowicki.

W ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 56,25 pkt – przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł

  • Na zadanie Nr 5:

wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej
i sportu w dyscyplinie piłka nożna dzieci.

Ofertę złożył Klub Sportowy Akademia Piłkarska GOAL.

W ocenie merytorycznej przyznano średnią liczbę punktów 64,5 pkt – przyznano dotację w wysokości 15 000,00 zł

O przyznaniu dotacji decydowała większa liczba punktów. Oferty wpłynęły w terminie i spełniają wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

( – ) Marcin Czerniec