Konkurs odbył się 13 października 2016 roku w szkołach podstawowych na terenie całego Województwa Dolnośląskiego. Jest to prestiżowy, interdyscyplinarny konkurs wojewódzki dla uczniów klas IV – VI, realizowany w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. W jego realizacji uczestniczy wiele instytucji oświatowych Dolnego Śląska, w tym powiatowe ośrodki doradztwa i doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i nauczyciele dolnośląskich szkół.

Partnerami konkursu są: Dolnośląski Kurator Oświaty, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu. Konkurs ma na celu rozbudzenie zainteresowania uczniów naszym regionem. W etapie szkolnym i powiatowym uczestnicy konkursu najpierw zapoznają się z tekstem źródłowym dotyczącym Dolnego Śląska, a następnie na jego podstawie rozwiązują test matematyczno-polonistyczny. Finał składa się osobno z części polonistycznej i matematycznej.

W Szkole Podstawowej nr 2 od wielu lat mottem przewodnim konkursu są słowa naszego patrona Papieża Jana Pawła II „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.” (Rozważania podczas Apelu Jasnogórskiego z młodzieżą, Częstochowa 18 czerwca 1983 r.). Punktualnie o godzinie 12:00 do konkursu przystąpiło 16 uczniów z klas IV – VI. Etap szkolny obejmował wiadomości i umiejętności realizowane w szkole podstawowej, ale wymagał od uczestników dokładnej analizy czytanych tekstów, spostrzegawczości i logicznego myślenia. Uczestniczy konkursu musieli rozwiązać 18 zadań zamkniętych i 4 zadania otwarte, które nawiązywały do tekstu przewodniego pt. „O imionach zwierząt we wrocławskim ZOO”.

Teraz będziemy z niecierpliwością czekali na decyzję Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w sprawie minimum kwalifikacyjnego punktów do etapu powiatowego konkursu, które  ustalane jest na możliwie najwyższym poziomie liczby uzyskanych punktów, przy którym liczba zakwalifikowanych uczniów nie jest mniejsza od 5% uczestników etapu szkolnego.

Uczestnicy konkursu pod opieką Alicji Walerian, Alicji Nowakowskiej, Mileny Skotnickiej i Dagmary Szymczak