Rada Gminy Kamieniec podczas 27. sesji, która miała miejsce 29 września 2016 r. w porządku obrad ujęła m.in.: problematykę  działalności gospodarczej na terenie Gminy oraz kierunków jej rozwoju, ocenę funkcjonowania jednostek OSP działających na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2015.

Ponadto rozpatrzono projekty uchwał:

  • w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec  Ząbkowicki,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016,
  • w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestrze zabytków,
  • w sprawie zaliczenia drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72 obręb Kamieniec  Ząbkowicki I – do kategorii drogi gminnej,
  • w sprawie zaliczenia drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 146 obręb Pomianów Górny (od drogi powiatowej 3199D w Pomianowie Górnym do przejazdu kolejowo-drogowego linii kolejowej nr 137 w km 170,701) – do kategorii drogi gminnej,
  • w sprawie zaliczenia drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 514 obręb Starczów  (od drogi powiatowej 3178D w Starczowie do przejazdu kolejowo-drogowego linii kolejowej nr 276 w km 68,380) – do kategorii drogi gminnej,
  • w sprawie zaliczenia ul. Skoroleckiej t.j. drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako  działki nr  626/7, 634, 322, 325, 724/3 obręb Kamieniec Ząbkowicki I – do kategorii drogi gminnej,
  • w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Dzięki zapisowi video poprzez You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z przebiegiem obrad, z wypowiedziami radnych oraz wójta – w sprawach ważnych dla naszej lokalnej społeczności.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki