W Zespole Szkół nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim odbyły się warsztat profilaktyczny skierowany do klas II i III oraz prelekcje dla każdej z klas IV – VI.

Zostały one przeprowadzone 18 października 2016 r. przez Pana psychologa Dawida Droździkowskiego z Centrum Działań Profilaktycznych Gdów. Warsztat „Przyjazna zabawa to dobra sprawa” był skierowany do uczniów młodszych. Główną ideą było uświadomienie dzieciom, czym jest agresja, co ją wywołuje, a także do jakich konsekwencji może nas ona doprowadzić. Prowadzone przez doświadczonych psychologów zajęcia pomagają kształtować prawidłowy system wartości oraz uczą pozytywnego nastawienia do siebie i otoczenia. Pokazują również, jak radzić sobie w sytuacjach stresowych oraz niebezpiecznych, a także w jaki sposób unikać niepotrzebnych konfliktów. Po spotkaniu dzieci lepiej umieją nazywać i kontrolować swoje emocje. Trafniej też potrafią rozróżniać zachowania dobre od złych i wiedzą, jak zareagować, kiedy są świadkami przemocy.

Tematyka prelekcji: „Złość da Ci w kość”, które zostały skierowane dla klas IV – VI gdzie każda klasa z osobna mogła uczyć się jak rozwiązywać problemy we własnej klasie. Prelekcje uczą postawy wolnej od agresji, poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, a także budowania pozytywnych relacji między rówieśnikami. Prowadzący je trener uświadamiał uczniom, jak ważna jest rozmowa o swoich lękach i problemach. Wspólnie z grupą ustalał on również najczęstsze przyczyny przemocy w szkole, na podwórku i w domu. Pokazuje też, jak można wybrnąć z konfliktowej sytuacji bez uciekania się do zachowań z jednej strony agresywnych, a z drugiej – nadmiernie uległych. Uczniowie poznają również metody relaksacji oraz uczą się, jak radzić sobie z frustracją i negatywnymi emocjami. Na zajęciach uczniowie mieli za zadanie współpracować ze sobą, oceniać co jest dobre dla obu stron, a nie tylko dla samego siebie. Nauczyli się co to jest zdrowa rywalizacja, jak współpracować w grupie, szanować poglądy kolegów i słuchać się wzajemnie.

Zdaniem uczniów warsztaty podobały się, mogli czynnie w nich uczestniczyć, współpracować ze sobą, a także bardziej się poznać. Dlatego też chcieli złożyć podziękowania osobom, które przyczyniły się do realizacji programu profilaktycznego.