Dzieci z świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 pod przewodnictwem pani Grażyny Mikulskiej, 23 września 2016, bardzo uroczyście powitały porę roku, jaką jest jesień.

Kolorowym korowodem i radosnymi okrzykami na czele z „Panią Jesień” i gosposiami dokonały przemarszu na terenie szkoły, częstując napotkane osoby darami jesieni. Tak miło powitana jesień nie będzie smutna, nudna i zimna, ale piękna, barwna, ciepła, bogata w jesienne skarby i pełna babiego lata.