Uczniowie Gimnazjum Publicznego im. A. Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim wzięli udział w pozalekcyjnych zajęciach na krytej pływalni w Kłodzku.

Wyjazd, który odbył się 27 września 2016 r., zorganizowała Pani Iwona Kulińska-Pietrzak-nauczyciel wychowania fizycznego. Opiekę nad uczniami sprawował Pan Piotr Jabłoński-nauczyciel wychowania fizycznego oraz Pan Dariusz Czarnecki – ratownik medyczny. Podczas tych zajęć, uczniowie nabywali elementarne umiejętności pływania oraz elementy pływania sportowego. Mieli również czas na gry i zabawy w wodzie. Zajęcia na basenie cieszą się w naszej szkole dużym zainteresowaniem, sprawiają też bardzo dużo radości dzieciom, dlatego też będą one organizowane systematycznie raz w miesiącu.

Akademia Sportu Butterfly

Iwona Pietrzak - Akademia Sportu BUTTERFLY