W niedzielę 28 sierpnia 2016 r. odbędzie się rajd pieszy na trasie Zalew Radkowski – Broumowskie Ściany. Organizatorem wyprawy pod hasłem „Turystyka łączy pokolenia” jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RKS KROSS. Cele rajdu to: popularyzacja turystyki pieszej w Gminie Kamieniec Ząbkowicki, propagowanie czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki pieszej oraz integracja różnych środowisk.

Rajd pieszy odbędzie się 28 sierpnia  2016 r. Zbiórka uczestników przy Czerwonym Kościółku godz. 8:45, wyjazd  o godz. 9:00, a przewidywany powrót ok. godz. 18:00. Dystans do przejścia  20 km,  czas ok.  5 godz.

Uczestnicy rajdu pieszego zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się do decyzji organizatora Rajdu. Dokonując zgłoszenia, uczestnik składa tym samym oświadczenie, iż akceptuje   postanowienia  Regulaminu, zobowiązuje stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez organizatora, do przemieszczania się zwartą grupą i po wyznaczonym szlaku. Uwaga: niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.  Pierwszeństwo w rajdzie mają  członkowie Klubu (ustalona liczba  uczestników to 50 osób) – decyduje kolejność zgłoszenia. Termin zgłoszenia udziału w rajdzie upływa 22 sierpnia 2016 r. Osoby nie będące członkami klubu wnoszą wpisowe: 15 zł Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. Wyżywienie  we własnym zakresie

Wszelkich informacji udzielają osoby do kontaktu:

Zapraszamy do udziału w rajdzie. Do zobaczenia!