Przed nami 13. Rajd Pieszy na trasie Bardo – Srebrna Góra. Organizatorem jest RKS ,,KROSS” BYCZEŃ, a celem tej imprezy turystycznej jest popularyzacja turystyki pieszej w Gminie Kamieniec Ząbkowicki, poznawanie krajobrazu Gór Bardzkich oraz Gór Sowich i oczywiście aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

Pierwszeństwo w rajdzie mają członkowie klubu, ale impreza jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych (określona liczba uczestników to 50 osób, decyduje kolejność zgłoszenia). Rajd odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.

Termin zgłoszenia udziału upływa 3 czerwca 2015 r. Wpisanie się na listę uczestników Rajdu świadczy o akceptacji regulaminu Rajdu, a niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

Rajd pieszy odbędzie się  7 czerwca   (niedziela ) 2015 r. Miejsce zbiórki przy GCK Kamieniec Ząbkowicki godz. 10:00, wyjazd o godz. 10:15, przewidywany powrót godz. 17:30.

Rajd pieszy będzie przeprowadzony na trasie: Bardo Wielka Cisowa – Przełęcz Wilcza – Żdanów –  Przełęcz Srebrna. Długość  trasy  15   km. Uczestników Rajdu obowiązuje: znajomość Regulaminu Rajdu, stosowanie się do zaleceń organizatorów. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rajdu należy do organizatora. Organizatorzy Rajdu pieszego zapewniają uczestnikom: dojazd do rozpoczęcia rajdu i powrót, wyżywienie (ognisko, pieczenie kiełbaski), punkty do  odznaki GOT, konkurs  turystyczno – przyrodniczy.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ I NADZÓR:

Jan Boczula – tel. 724076287 – e-mail:  boczulajan@wp.pl

Beata Stelmaszewska – e- mail: beata.uu@interia.pl

Waldemar Socha

Halina Czyż

ZAPRASZAMY !

Marsz po zdrowie